Nhảy đến nội dung

Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh (Bậc Thạc sĩ)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH  LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

Mã ngành: 8140111

* Thời gian dự tuyển: Dự kiến ngày 08, 09/12/2018

    Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link: http://grad.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-thac-si 

* Mọi thông tin vui lòng liên hệ văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng (Phòng A.305, Nhà A)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

- Lịch tiếp học viên từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

- Điện thoại: (028) 37755 059 – 22137 066.

- Email: tssdh@tdtu.edu.vn.

- Website: http://grad.tdtu.edu.vn