Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu

Hội thảo – Tọa đàm

Buổi báo cáo chuyên đề "Văn hóa Anh" của TS. Mimi Tessier
Buổi báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các giảng viên Khoa Ngoại ngữ, hai bên cùng trao đổi các vấn đề về chuyên môn và hợp tác song phương trong thời gian tới.
Buổi báo cáo chuyên đề "Giải pháp cho E-Learning" của TS. Choy Seng Kim
Chiều ngày 15/9/2017 tại phòng họp khán đài A, TS. Choy Seng Kim và ông Bryan Tay đến từ Tập đoàn Dioworks
Buổi tập huấn về "Nghiên cứu KH" cho GV Khoa NN

Sáng ngày 5/9/2017 tại phòng họp C, phòng Demasted đã tổ chức buổi tập

Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật...

Bài viết công bố

Bài viết công bố

Bài viết công bố...

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học