Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu khoa học

 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NCKHSV NĂM 2017-2018


Nghiên cứu khoa học SV là một hoạt động thường niên, quan trọng trong suốt quá trình học. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sinh viên có điều kiện tìm hiểu học tập chuyên sâu, nâng cao kỹ năng tự học và làm việc nhóm, giúp bản thân thích nghi tốt với môi trường làm việc trong tương lai, và tăng cơ hội xin các học bổng các chương trình sau đại học.
a. Đối tượng tham gia:
Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường trừ sinh viên năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).
b. Hình thức tham gia:
    Sinh viên đăng ký theo các hình thức sau đây:
    - Cá nhân.
    - Nhóm: Tối đa là 03 (ba) thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài.
    Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, biên phiên dịch, văn hóa...
c. Hồ sơ đăng ký:
    Liên hệ được tư vấn và nhận hồ sơ: thầy Thành
    Email: tuchithanh@tdt.edu.vn


CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN ĐÃ NGHIỆM THU 

 

1. Đề tài: "Sơ khảo về chữ dị thể trong tác phẩm 'Quốc âm thi tập' của Nguyễn Trãi"
   - SV thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trúc (MSSV: 01302227 - lớp: 13000202)
   - GVHD: TS. Từ Chí Thành
 

2. Đề tài: "Hình tượng rồng trong thành ngữ tiếng Hán hiện đại"
   - SV thực hiện: Trần thị Yến Nhi (MSSV: 01302146 - lớp: 13000201)
   - GVHD: TS. Từ Chí Thành
 

3. Đề tài: "Các đặc điểm về hình thể chữ Hán có bộ 'Nhân' trong quá trình phát triển"
   - SV thực hiện: Lê Huỳnh Đức (MSSV: 01302058 - lớp: 13000201)
   - GVHD: ThS. Lương Diệu Vinh

4. Đề tài tiếng Anh: "Ứng dụng các bài hát tiếng Anh vào việc học phát âm của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh"
    - SV thực hiện: Nguyễn Thị Chí Thảo
    - GV hướng dẫn: ThS. Phạm Hướng Ngọc Uyên
 
5. Đề tài tiếng Trung: "Những lỗi sai phổ biến khi sử dụng trợ từ ngữ khí tiếng Trung trong quá trình học"
    - SV thực hiện: Phạm Thị Hoài Nam
    - GV hướng dẫn: TS. Từ Chí Thành


CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN ĐÃ NGHIỆM THU


1. Đề tài: "Kỹ năng Nghe của sinh viên các lớp Anh Văn Giao Tiếp 1 trường Đại Học Tôn Đức Thắng: khảo sát thực tế giảng dạy và một số đề xuất nâng cao hiệu quả giảng dạy"

    GV thực hiện: ThS. Nguyễn Hoàng Minh Đức

Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- ThS. Vũ Phương Uyên, Khoa NN - Ủy viên 
- ThS. Nguyễn Thanh Phương, Khoa NN - Ủy viên 
- Phan Thị Thanh Thủy, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký
 
2. Đề tài: "Business letters for international co-operative activities at Ton Duc Thang University"

    GV thực hiện: ThS. Nguyễn Ngọc Tâm

Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ, Khoa NN - Ủy viên 
- TS. Trần Trọng Đạo, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký
- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký

 

3. Đề tài: "Những điểm tương đồng và dị biệt giữa phương vị từ 上/下 trong tiếng Hán với từ tương ứng “trên/dưới” trong tiếng Việt và các lỗi sai của sinh viên khi sử dụng phương vị từ 上/下"

    GV thực hiện: ThS. Lương Diệu Vinh

Hội đồng nghiệm thu đề tài :
- TS. Ngô Thị Thanh Vân, Khoa NN - Chủ tịch hội đồng
- TS. Nguyễn Phước Lộc, Khoa NN - Ủy viên 
- TS. Hồ Tâm Đan, Khoa NN - Ủy viên
- Trần Quốc Hưng, Phòng KHCN, HT & SĐH - Thư ký