Nhảy đến nội dung
Về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho SV Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp NCKH và Triết học Mác-Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Tuyển dụng viên chức, viên chức giảng dạy Khoa Ngoại ngữ

1. Viên chức

  • Số lượng: 03
  • Yêu cầu:

         - Tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi các Trường đại học công lập trong và ngoài nước (ưu tiên cử nhân Trường đại học Tôn Đức Thắng).

         - Thành thạo tin học văn phòng.

         - Ứng viên sẽ đi học sau đại học trong vòng 01 năm kể từ khi về trường.

2. Viên chức giảng dạy

Thông báo nhận hình tốt nghiệp tháng 09/2018

Chào các Anh/Chị,
            Hiện tại đã có hình tốt nghiệp đợt tháng 09/2018. Nay Khoa thông báo đến các Anh/Chị liên hệ VP Khoa ngoại ngữ (phòng B005) để nhận.
Lưu ý:
          - Liên hệ trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ sáng thứ 3 hàng tuần Khoa họp giao ban).
          - Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hay thẻ sinh viên.
 

TB tuyển sinh thạc sĩ Lý luận & PP dạy học bộ môn tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH  LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

Thông tin tuyển sinh 2018 - Khoa Ngoại Ngữ

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Quy định tổ hợp môn xét tuyển:

Buổi gặp mặt SV tham gia học phần nghề nghiệp 1 HK Hè/1718

Để cung cấp thông tin chi tiết về các biểu mẫu cần thiết và nơi học việc Học phần Nghề nghiệp 1 và phổ biến công tác nghiên cứu khoa học sinh viên cho các sinh viên, tối ngày 24/5/2018 tại phòng C411 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tham gia học phần nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm học 2017-2018. 

Đến tham dự buổi họp gồm có Ban chủ nhiệm Khoa, các giảng viên hướng dẫn HPNN 1 cùng với các sinh viên năm 2 và sinh viên năm 3 (chưa hoàn tất HPNN).

Subscribe to Thông báo