Nhảy đến nội dung
Buổi báo cáo chuyên đề Văn hóa Anh

Nhằm tạo điều kiện cho SV chuyên ngành tiếng Anh học tập và trau dồi kiến thức nói chung và SV bộ môn Dẫn luận văn học (001177) nói riêng, sáng ngày 16/6/2018 tại phòng B308 Tổ Ngôn ngữ học - Văn hóa - Văn học đã tổ chức "Buổi báo cáo chuyên đề Văn hóa Anh" do thạc sỹ Lê Khánh Quỳnh, giảng viên Khoa Ngoại ngữ trình bày. 

Buổi báo cáo chuyên đề đã thu hút rất nhiều sinh viên và giảng viên Khoa Ngoại ngữ đến tham dự và giao lưu.
 
* Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi báo cáo:

Subscribe to Báo cáo chuyên đề văn học Anh