Nhảy đến nội dung

Danh sách SV tập sự nghề nghiệp đợt 3-1718

DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾNG ANH THỰC TẬP TN ĐỢT 03/2017-18
GVHD: NGUYỄN NGỌC TÂM

STT

NGÀNH

LỚP

MSSV

HỌ VÀ TÊN

 

1

TIẾNG ANH

01580043

15800101

Trần Nguyễn Minh

Anh

2

TIẾNG ANH

01580071

15800102

Nguyễn Viết

Duy

3

TIẾNG ANH

01480324

14800104

Lê Thị Mỹ

Duyên

4

TIẾNG ANH

01580091

15800102

Bùi Thị Thanh

Hiền

5

TIẾNG ANH

01580045

15800101

Ngô Quỳnh

Hương

6

TIẾNG ANH

01480063

14800103

Mai Nhật

Khanh

7

TIẾNG ANH

01480288

14800104

Hoàng Trúc

Loan

8

TIẾNG ANH

01480396

14800103

Phan Thị Thanh

Loan

9

TIẾNG ANH

01480461

14800102

Kiều Giang

10

TIẾNG ANH

01380210

13800104

Đặng Thị Trà

My

11

TIẾNG ANH

01580060

15800102

Đào Thị Thu

Ngân

12

TIẾNG ANH

01580105

15800101

Vũ Thị Hồng

Nương

13

TIẾNG ANH

01280289

12800102

Trần Thị Lan

Thảo

14

TIẾNG ANH

01480193

14800104

Trần Thị Thu

Thảo

15

TIẾNG ANH

01480466

14800104

Huỳnh Kim

Thoa

16

TIẾNG ANH

01580004

15800101

Ka'

Thôn

17

TIẾNG ANH

01480018

14800101

Tạ Anh

Thư

18

TIẾNG ANH

01303370

14800103

Trần Huỳnh Trang

Thư

19

TIẾNG ANH

01480189

14800104

Châu á

Tiên

20

TIẾNG ANH

01580006

15800101

Trần Thị Thu

Trang

21

TIẾNG ANH

01580097

15800102

Nguyễn Đức Minh

Trung

22

TIẾNG ANH

01580063

15800102

Trịnh Trần Công

Tuấn

23

TIẾNG ANH

01580082

15800102

Nguyễn Thái Xuân

Vinh

24

NN ANH

13000105

01301024

Võ Thái

ất

25

NN ANH

14000103

01401008

Nguyễn Thị Bích

Liên

26

NN ANH

14000103

01401049

Nguyễn Thị Huệ

Mai

27

NN ANH

14000101

01401116

Huỳnh Thị Kim

Ngân

28

NN ANH

13000104

01301228

Trần Thanh

Phúc

29

NN ANH

14000103

01401203

Lê Bá

Thạch

30

NN ANH

14000104

01401204

Huỳnh Quốc

Thắng

31

NN ANH

14000101

01401045

Nguyễn Vương Quốc

Thanh

32

NN ANH

12000103

01201142

Lê Huỳnh Hoàng

Thơ

33

NN ANH

14000101

01401142

Đặng Trần Phương

Uyên

34

NN ANH

14000101

01401148

Đỗ Thị Tuyết

Vân

35

NN ANH

13000102

21300324

Nguyễn Thị Hải

Yến

DANH SÁCH SV TIẾNG TRUNG THỰC TẬP TN ĐỢT 03 / 2017-2018
GVHD: TỪ CHÍ THÀNH

STT

NGÀNH

LỚP

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

NN TQ

14000202

01402126

Bùi Minh

Đức

2

NN TQ

14000201

01402007

Lê Thị Ngọc

Dung

3

NN TQ

13000201

01302119

Trương Ngọc Hoàng

Minh

4

NN TQ

14000202

01402109

Võ Ngọc Thảo

Nguyên

5

NN TQ

14000201

01402092

Nguyễn Hồ Anh

Thư

6

NN TQ

14000202

01402083

Phạm Ngọc

Trang

7

Trung-Anh

13000302

01403014

Ngô Khánh

An

8

Trung-Anh

12000302

01303116

Kiều Ngọc

Dung

9

Trung-Anh

13000305

01303129

Trần Đức Hồng

Duyên

10

Trung-Anh

14000302

01403001

Nguyễn Hoàng

11

Trung-Anh

13000302

01303156

Nhâm Chấn

Hào

12

Trung-Anh

13000304

01303168

Nguyễn Thành

Hiếu

13

Trung-Anh

14000302

01403055

Hứa Thục

Hòa

14

Trung-Anh

14000302

01403052

Lục Thế

Khang

15

Trung-Anh

13000304

01303213

Đinh Thị Khánh

Linh

16

Trung-Anh

13000301

01303235

Trần Thị

Miền

17

Trung-Anh

13000303

01303236

Cái Văn

Minh

18

Trung-Anh

14000301

01403165

Nguyễn Thị

Nga

19

Trung-Anh

13000301

01303245

Ngô Vũ Hoài

Ngân

20

Trung-Anh

14000303

01403192

Mạch Vịnh

Nghi

21

Trung-Anh

14000302

01403028

Bùi Trần Khánh

Ngọc

22

Trung-Anh

14000302

01403163

Nguyễn Thị Như

Ngọc

23

Trung-Anh

14000303

01403114

Trần Thị Thanh

Nhàn

24

Trung-Anh

13000305

01303277

Trần Yến

Nhi

25

Trung-Anh

14000302

01403159

Lê Thị Thảo

Nhi

26

Trung-Anh

13000301

01303298

Nguyễn Thị Xuân

Phương

27

Trung-Anh

14000302

01403020

Lai Diễm

Phương

28

Trung-Anh

14000302

01403148

La Hoàng Phương

Thảo

29

Trung-Anh

14000303

01403009

Phạm Bảo

Thịnh

30

Trung-Anh

14000302

01403118

Nguyễn Thị Trang

Thơ

31

Trung-Anh

13000301

01303057

Hồng Cóng

Thu

32

Trung-Anh

14000303

01403120

Đặng Thị Ngọc

Thủy

33

Trung-Anh

14000302

01403095

Nguyễn Thi Thu

Tuyết

34

Trung-Anh

14000303

01403085

Trần Cao Phương

Uyên

35

Trung-Anh

12000103

01203286

Lê Hải

Yến

36

Trung-Anh

13000305

01303454

Liu Thị

Yến