Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt T9-2018

(Trích kế hoạch số 522/KH-TĐT ngày 30/3/2018)

STT

Thời gian

Công việc

Đơn vị

Thực hiện

Đơn vị

Phối hợp

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

P. Tài chính ban hành thông báo:

  • Đóng tiền làm Khóa luận TN/Đồ án TN đợt 1 (hệ 4,5 năm); Khoa Công nghệ thông tin, Toán thống kê, Điện tử ngày 12/3-16/3/2018
  • Đóng tiền Đồ án tốt nghiệp các khoa Kỹ thuật công trình, khoa Mỹ thuật công nghiệp: 09/4-13/04/2018
  • Đóng tiền Khóa luận Tốt nghiệp: các ngành đào tạo 4 năm 14/5-18/5/2018
  • Đóng tiền ôn tập và dự thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành: 18/6-22/6/2018
  • Đóng tiền ôn tập và dự thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành đợt xét bổ sung: 25/6-27/6/2018

 

 

 

 

P. Tài chính

 

 

 

 

P. Đại học Các Khoa

 

 

- P. Tài chính thông báo theo từng thời điểm.

- Các Khoa thông báo rộng rãi cho SV biết để thực hiện

2

29/01-15/4

 SV tham gia học phần TSNN theo Kế hoạch

Các Khoa

 

 

3

 05/03-15/07

 26/02-08/06

 - SV K. Quản trị kinh doanh tham gia TSNN tại nước ngoài;

 - SV K. Ngoại ngữ TSNN tại nước ngoài.

Khoa QTKD;

Khoa NN

Viện Increti

 

4

12/03-29/06

- SV K. Công nghệ thông tin, K.Toán thống kê, K. Điện-Điện tử thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp.

Các Khoa

 

 

 

 

 

5

 

 

 

02/04-08/04

 

 

 

Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn

 

 

P. KT&KĐCL, P. Đại học

 

 

 

Các Khoa

SV đang TSNN hoặc làm Đồ án 2 (Khoa CNTT), Đồ án toán 2 (Ngành Toán ứng dụng), Chuyên đề ứng dụng phương pháp thống kê 2 (Ngành Thống kê)

6

02/04-22/07

SV Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật công trình (ĐH+CĐ) thực hiện Đồ án TN

Khoa MTCN

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

09/04-13/04

SV đăng ký thực hiện Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp trên trang hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn -> Nộp đơn trực tuyến).

Lưu ý:

- P. Đại học chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận/Đồ án TN đối với SV có thực hiện việc đăng ký.

- Những SV đủ điều kiện nhưng không hoàn thành học phí Khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch (thời gian đóng 14 /5- 18/5/2018) sẽ không được làm khóa luận và không đủ điều kiện dự thi tất cả môn học trong Học kỳ hiện tại, đồng thời học phí khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp sẽ bị ghi nợ sang học kỳ sau. SV phải đăng ký và đóng tiền để thực hiện lại khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.

 

 

 

 

 

P.Đại học

 

 

 

 

 

8

 

 

 

07/05-13/05

SV thực hiện Đăng ký dự thi tốt nghiệp trên trang hệ thống thông tin sinh viên

(http://student.tdt.edu.vn -> Nộp đơn trực tuyến)

Lưu ý:

- P. Đại học chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với SV đã thực hiện việc Đăng ký dự thi.

- SV đã đăng ký dự thi tốt nghiệp, nếu đủ điều kiện dự thi có trách nhiệm đóng tiền theo quy định. Nếu SV không hoàn thành học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi và tiền học phí sẽ bị ghi nợ.

 

 

 

P. Đại học

 

 

 

 

9

 

 

07/05 - 22/06

Ôn tập tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành dành cho tất cả SV năm cuối của các

ngành học có thời gian đào tạo 4 năm (các Khoa chủ động xếp lịch ôn tập và thông báo chi tiết với SV)

Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập tốt nghiệp 01 lần trong năm theo khóa đúng tiến độ

đào tạo.

 

 

Các Khoa

 

 

P. Đại học

 

 

10

 

07/05

Công bố danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp (dựa

vào danh sách SV đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp). SV đóng tiền từ ngày 14/5-18/5/2018.

 

P. Đại học

 

Các Khoa

 

11

14/05 - 04/08

SV thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp

Các Khoa

 

 

 

 

12

 

 

22-05

Chuyển danh sách SV đã hoàn tất học phí Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp về Khoa. Khoa công bố danh sách đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp (đối với những trường hợp chưa đóng tiền Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp, SV sẽ bị ghi nợ học phí và không được làm tiếp Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp).

 

 

P. Đại học

 

 

 

13

11/06

 

05/07

- Thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV TSNN nước ngoài, Khoa Ngoại ngữ

- Thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV TSNN nước ngoài, khoa Quản trị kinh doanh.

 

P. Đại học

 

 

 

 

14

 

14/06

 

22/06

- Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành

(Dựa vào danh sách SV đã đăng ký dự thi tốt nghiệp), SV đóng tiền từ ngày 18/6 -> 22/6/2018

- Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn cơ sở và chuyên ngành Đợt  bổ sung (Dựa vào danh sách SV đã đăng ký dự thi tốt nghiệp), SV đóng tiền từ ngày 25/6 - > 27/6/2018.

 

 

P. Đại học

 

 

Các Khoa

 

 

15

18/06-20/06

 

25/07-27/07

- Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV TSNN nước ngoài, Khoa Ngoại ngữ

- Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV TSNN nước ngoài, khoa - Quản trị kinh doanh.

 

P. KT&KĐCL

 

Khoa QTKD, Ngoại ngữ

 

16

19/06-21/06

Nộp đề thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành

Các Khoa

P. KT&KĐCL

 

17

28/06

Ban hành lịch thi tốt nghiệp môn Cơ sở, Chuyên ngành

P. Đại học

Các Khoa

P. KT&KĐCL

 

18

02/07

Công bố danh sách SV dự thi tốt nghiệp (SV đã hoàn tất học phí )

P. Đại học

 

 

19

09/07 - 13/07

Thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành

Ban coi thi,

Ban Thư ký

 

 

20

16/07 - 27/07

Chấm thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành

Ban chấm thi

Các Khoa

 

 

21

 

23/07-30/07

SV đăng ký dự xét tốt nghiệp trên trang (http://student.tdt.edu.vn  Nộp đơn trực

tuyến).

Lưu ý: P. Đại học chỉ xét và công bố Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đối với SV có thực hiện việc đăng ký dự xét tốt nghiệp.

 

 

 

 

22

30/07

20/08

- Hạn chót nộp Bảng điểm tiếng Anh quốc tế để đủ điều kiện xét tốt nghiệp

- Hạn chót nộp Bảng điểm tiếng Anh quốc tế để đủ điều kiện xét tốt nghiệp Đợt bổ sung

 

P. Đại học

 

 

 

23

 

30/07-17/08

 

Tổ chức bảo vệ Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp

 

Các Khoa

 

Các Khoa gởi kế hoạch

cho P.Đại học, P.KT&KĐCL, P.TT,PC&AN.

24

03/08

Công bố điểm thi tốt nghiệp môn Cơ sở, Chuyên ngành

P. KT&KĐCL

P. ĐT&MT

 

 

25

 

03/08-07/08

- Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành

- Sinh viên nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp trên trang http://student.tdt.edu.vn Nộp đơn trực tuyến

Văn phòng tư vấn & Hỗ trợ

 

P. Đại học

 

26

10/08-15/08/2018

Chấm thi phúc khảo bài thi tốt nghiệp Cơ sở, Chuyên ngành

Ban phúc khảo

Các Khoa

 

 

 

27

17/08

 

05/09

- P. Đại học Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp (Dựa vào danh sách SV đã đăng ký dự xét tốt nghiệp)

- P. Đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp Đợt bổ sung (Lưu ý: chỉ xét và công bố Danh sách bổ sung đối với SV đã đăng ký xét tốt nghiệp nhưng chờ điểm bổ sung)

P. Đại học

Các Khoa

 

28

21/08/2018

Công bố kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp

P. Đại học

Các Khoa

 

 

29

27/08

 

13/09

- P. Đại học gửi danh sách SV dự kiến xét Cử nhân/Kỹ ưu tú về Khoa để công bố trên website Khoa quản lý SV.

- P. Đại học gửi danh sách SV dự kiến xét Cử nhân/Kỹ sư ưu tú Đợt bổ sung về Khoa để công bố trên website Khoa quản lý SV.

 

P. Đại học

 

Các Khoa

 

 

 

30

 

04/09

 

17/09

- Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp, gửi dữ liệu cho các Phòng liên quan; Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Khoa)

- Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp Đợt bổ sung, gửi dữ liệu cho các Phòng liên quan; Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Khoa)

 

 

P. Đại học

 

 

Các Khoa

 

 

31

Dự kiến 28/09/2018

 

Tổ chức lễ tốt nghiệp

 

P.CT HS,SV

Các Khoa Phòng liên quan

 

 

32

 

Từ 28/09

SV nhận Bằng tốt nghiệp tại văn phòng Khoa (SV xem thông báo cụ thể trên website của Khoa). Các Khoa đảm bảo SV phải hoàn tất các tồn đọng với Nhà trường liên quan đến tình hình nợ tài sản trước khi nhận Bằng tốt nghiệp.

 

Các Khoa