Nhảy đến nội dung

TB buổi gặp mặt SV tham gia học phần nghề nghiệp HK Hè/1718

Để cung cấp thông tin chi tiết về các biểu mẫu cần thiết và nơi học việc Học phần Nghề nghiệp 1 và Công tác Nghiên cứu Khoa học sinh viên cho sinh viên, Khoa Ngoại Ngữ tổ chức buổi gặp mặt sinh viên tham gia học phần nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm học 2017-2018. Nội dung cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ 18g -20h ngày 24/05/2018 (Thứ 5) 
- Địa điểm : C411
- Thành phần tham dự: 
 Tất cả sinh viên năm 2 (bắt buộc) và sinh viên năm 3 (chưa hoàn tất HPNN).
- Nội dung: 
  + Đại diện Khoa sẽ thông báo nơi học HPNN cho sinh viên và hướng dẫn những biểu mẫu cần thiết cho HPNN1.
  + SV tham gia sẽ ký tên vào danh sách tham gia học HPNN1 (họp lần 2 – bắt buộc)
  Đây là buổi họp mặt chính thức trong học phần nghề nghiệp. Tất cả sinh viên năm 2 và năm 3 (chưa hoàn tất HPNN1) có nghĩa vụ tham dự buổi họp này để đủ điều kiện đi học tập thực tế tại doanh nghiệp.

- Những trường hợp vắng có lý do chính đáng sinh viên phản hồi (kèm minh chứng) cho Cô Trần Thị Kim Trang qua email tranthikimtrang@tdt.edu.vn  trước 17g00 ngày 23/5/2018

- Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào sau thời hạn trên.