Nhảy đến nội dung

Thông báo SV nhận hình tốt nghiệp đợt T5/2018

Hiện nay đã có hình tốt nghiệp tháng 05/2018, Khoa thông báo các Anh/Chị đến văn phòng Khoa ngoại ngữ (phòng B005) để nhận hình tốt nghiệp.

* Hạn chót nhận hình: ngày 10/06/2018.