Nhảy đến nội dung

Thông báo thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Khoa Ngoại ngữ thông báo lễ tốt nghiệp tháng 9/2018 chính thức tổ chức vào ngày 28/9/2018 (kế hoạch chi tiết khoa sẽ thông báo sau).