Nhảy đến nội dung

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiêu chuẩn), Mã ngành : 7220201

Tổng quan chương trình

1. Giới thiệu ngành:
    Tiếng Anh có một vai trò quan trong trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tiếng Anh là ngôn ngữ giúp kết nối toàn cầu trong hợp tác và đâu tưở mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, thương mại, công nghệ, du lịch, v.v. Do vậy, sứ mệnh của Khoa Ngoại Ngữ là trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ, văn hóa Anh, Mỹ, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm để sinh viên có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm quốc tế.
    Khoa Ngoại Ngữ hiện đang đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh với 2 định hướng Sư phạm và Thương Mại.  Chương trình đạo tạo của Khoa Ngoại ngữ được xây dựng trên cơ sở tham khảo, chọn lọc từ chương trình đào tạo tiên tiến của những trường đại học thuộc Top 100 thế giới, nhằm đem lại cho sinh viên chất lượng đào tạo cao nhất. Được trang bị toàn diện về cả kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ và văn hóa Anh, Mỹ lẫn các kỹ năng tiếng Anh; được bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể tự tin làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghềở môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

2. Triển vọng nghề nghiệp
    Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên thường làm việc tại các vị trí như:
      + Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;
      + Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;
      + Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;
      + Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ; các Trường THPT, THCS, Tiểu học…
      + Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;
      + Điều phối viên.
    Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh
      + Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độở các bậc cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng
      + Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực công tác.
 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:
   – Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc.
    – Kỹ năng ngoại ngữ:
      + Đạt trình độ tiếng Anh tương đương C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ.
      + Đạt chuẩn ngoại ngữ 2 Tiếng Trung / Pháp tương đương trình độ A.
    – Kỹ năng mềm
     + Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho công việc, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.
     + Có kỹ năng tốt trong giao tiếp xã hội cần thiết, kỹ năng thuyết trình, tìm thông tin cần thiết trong những lĩnh vực làm việc khác nhau.
      + Có khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực Thương mại, Ngôn ngữ văn hóa, Du lịch.
      + Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập ở các bậc đào tạo cao hơn.
   – Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
     + Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học,   phương pháp giảng dạy tiếng Anh (định hướng Sư phạm)
     + Đạt kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, giao tiếp, soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại (định hướng Thương mại).
     + Đạt được các kiến thức về ngôn ngữ, dịch thuật, văn hóa và văn học Anh-Mỹ.

>> CĐR 2015, CĐR 2018

Chương trình đào tạo

Ngành : NGÔN NGỮ ANH – MÃ NGÀNH : 7220201
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

CTĐT trước 2015, CTĐT 2015, CTĐT 2018