Nhảy đến nội dung

Thông báo kết quả cuộc thi Promising Prospective English Teacher

KẾT QUẢ 
CUỘC THI PROMISING PROSPECTIVE ENGLISH TEACHER

Thời gian: 8g00 ngày 07/12/2018 tại phòng F301
Ban giám khảo:
1.    Thầy Nguyễn Ngọc Tâm       - ĐH Tôn ĐứcThắng
2.    Cô Trần Như Quỳnh Trâm     - ĐH Tôn ĐứcThắng
3.    Cô Nguyễn Trần Ngọc Minh - ĐH Sư phạm TP.HCM
Kết quả: 

STT GIẢI THƯỞNG HỌ TÊN MSSV
1 Giải nhất Nguyễn Thanh Tuyền 01501076
2 Giải nhì Trần Nguyễn Hải Triều 01501163
3 Giải ba Nguyễn Danh Anh Kiệt 71505236
4 Giải Khuyến khích Kwok Thoại Nhi 01501371
5 Giải Khuyến khích Lê Thị Hồng Hương 01501294
6 Giải khán giả bình chọn Trần Nguyễn Hải Triều 01501163

Cảm ơn Ban giám khảo và các bạn tham gia cổ vũ cuộc thi.