Nhảy đến nội dung

Thông báo nhận hình tốt nghiệp tháng 09/2018

Chào các Anh/Chị,
            Hiện tại đã có hình tốt nghiệp đợt tháng 09/2018. Nay Khoa thông báo đến các Anh/Chị liên hệ VP Khoa ngoại ngữ (phòng B005) để nhận.
Lưu ý:
          - Liên hệ trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ sáng thứ 3 hàng tuần Khoa họp giao ban).
          - Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hay thẻ sinh viên.