Nhảy đến nội dung

Thông tin tuyển sinh 2018 - Khoa Ngoại Ngữ

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Quy định tổ hợp môn xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Các môn của tổ hợp

01

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

02

D04

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

03

D11

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

04

D55

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung

 

 

 

 

 

2. Chương trình tiêu chuẩn 

  a. Đào tạo tại TP.HCM

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

7220201

  Ngôn ngữ Anh

D01, D11

2

7220204

  Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung Quốc)

D01, D04, D11, D55

3

7220204A

  Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh)

D01, D04, D11, D55

  b. Đào tạo 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D11

  c. Đào tạo 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D11

  d. Đào tạo 2 năm đầu tại cơ sở Cà Mau

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

M7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D11

3. Chương trình chất lượng cao

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

F7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D11

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

    Hiện nay tại trường không còn nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học bạ. Thí sinh chỉ có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (online hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng) theo quy định của Bộ.

    Việc thay đổi nguyện vọng Phương thức 1 theo quy định của Bộ.