Nhảy đến nội dung

Thư viện hướng dẫn cách khai thác ebook.

      Để giúp cho sinh viên tăng cường thói quen sử dụng thư viện trong môi trường đại học, Thư viện trường Đại học Tôn Đức Thắng xin giới thiệu đến các bạn sinh viên cách khai thác Ebook, để biết rõ tầm quan trọng của thư viện trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục ở trong môi trường Đại học.     

     Thực hiện theo mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019 về việc gia tăng và xây dựng thói quen sử dụng ebook trong sinh viên, Thư viện đã tiến hành biên soạn brochure hướng dẫn cách khai thác ebook. 

File: hướng dẫn Ebook

thu_vien.jpg