Nhảy đến nội dung

Danh sách Sinh viên thực tập tại các Trường THPT

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG THPT

 

TRƯỜNG THPT LONG THỚI

         Năm học: 2018 -2019

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH

GHI CHÚ

1

01501087

Nguyễn Thị Xuân Nhì

 

 

2

01501265

Phan Thị Kim Ngân

 

 

3

01501188

Võ Hoàng Thảo Nguyên

 

 

4

01501130

Lê Nguyễn Phương Thảo

 

 

5

01501364

Trần Thị Kim My

 

 

6

01501293

Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

 

Trưởng nhóm

 

7

01501368

Nguyễn Thái Phát

 

 

8

01501283

Lê Thị Ngọc Ánh

 

 

9

01501290

Lê Quang Thịnh

 

 

10

01501252

Văn Thị Thanh Vy

 

 

11

01501363

Võ Thị Thanh Hằng

 

 

12

01501065

Phạm Thị Phương Trinh

 

 

13

21300514

Ngô Thị Kim Ngân

 

 


 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

         Năm học: 2018 -2019

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH

GHI CHÚ

1

01501008

Huỳnh Anh Thư

 

 

2

01501158

Phạm Ngọc Yến Vy

 

 

3

01501025

Lương Gia Khải

 

 

4

01501323

Vũ Thị Tuyết Hà

 

 

5

01501134

Vũ Nhữ Phương Linh

 

 

6

01501300

Đặng Dương Mai  Hương

 

 

7

01501273

Hồ Vương Ngọc Hạnh

 

 

8

01501182

Nguyễn Mạnh Cường

 

Trưởng nhóm

9

01501350

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

 

10

01501196

Tạ Phú Minh

 

 

11

01501201

Ngô Thị Tuyết Giàu

 

 

12

01501005

Nguyễn Trúc Vy

 

 

13

01501223

Huỳnh Thị Minh Lý

 

 

14

01501279

Phan Ngọc Vi Khanh

 

 

15

01501067

Lê Trung Hiếu

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN

         Năm học: 2018 -2019

Trưởng nhóm- ĐT:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH

GHI CHÚ

1

01501298

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

 

2

01501348

Nguyễn Thị Kim Thanh

 

 

3

01501371

Kwok Thoại Nhi

 

Trưởng nhóm-

 

4

01501166

Trần Thị Thanh Trang

 

 

5

01501080

Trần Trọng Mến

 

 

6

01501180

Phạm Thị Hoài

 

 

7

01501356

Thị Vu Nạc Rơ Nút

 

 

8

01501159

Châu Minh Tuấn

 

 

9

01501071

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

 

10

01501341

Phan Trần Tường Vi

 

 

11

01501132

Nguyễn Thi Hồng Thắm

 

 

12

01501076

Nguyễn Thanh Tuyền

 

 

13

01501301

Lê Thị Hồng Nhung

 

 

14

01501161

Trần Hiếu

 

 

15

01501007

Phan Trọng Hiếu

 

 

16

01501006

Nguyễn Yến Nhi

 

 

17

01501163

Trần Nguyễn Hải Triều

 

 

 

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

         Năm học: 2018 -2019

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH

GHI CHÚ

1

01501294

Lê Thị Hồng Hương

 

Trưởng nhóm

2

01501255

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

 

 

3

01501183

Thi Hiến Cường

 

 

4

01501108

Trần Ngọc Kiều Nhi

 

 

5

01501231

Lê Nguyễn Hữu Tường

 

 

6

01501274

Đào Trần Phi Phụng

 

 

7

01501365

Nguyễn Trường Thịnh

 

 

8

01501285

Phạm Ngọc Minh Tâm

 

 

9

01501138

Ngô Hiếu Tin

 

 

10

01501286

Nguyễn Đức Trí

 

 

11

01501010

Mai Võ Tuyền Mi

 

 

12

01501148

Vu Bỉnh Lâm

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

         Năm học: 2018 -2019

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN GIÁO SINH

GHI CHÚ

1

01501267

Nguyễn Võ Hoàng Dung

 

 

2

01501262

Nguyễn Lan Anh

 

 

3

01501031

Bùi Hoàng Yến

 

 

4

01501184

Võ Bích Tuyền

 

 

5

01501089

Trần Nguyễn Thuận Thành

 

 

6

71505236

Nguyễn Danh Anh Kiệt

 

Trưởng nhóm

7

01501191

Nguyễn Trúc Quỳnh

 

 

8

01501241

Trần Ngọc Mỹ Huyền

 

 

9

01501109

Phạm Minh Nghĩa

 

 

10

01501137

Nguyễn Thị Nam Hương

 

 

11

01501227

Phạm Thị Cẩm Tiên

 

 

12

01501220

Nguyễn Phúc Phương Nam

 

 

13

01501136

Nguyễn Hồng Oanh

 

 

14

01403090

Dương Thuý Hằng

 

 

15

31202056

Trần Ngọc Thiên Anh

 

 

16

01501053

Phạm Thanh Trúc

 

 

17

01501297

Nguyễn Ngọc Huyền

 

(Chưa có tên từ Phòng ĐH)