Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp năm học 2018–19 Đợt 2A

I. Mục đích – Yêu cầu

1. Mục đích

Giúp sinh viên khoa Ngoại ngữ (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Tiếng Trung/Trung-Anh thương mại, Tiếng Trung/ Trung-Anh du lịch) tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

Sau đợt tập sự nghề nghiệp, sinh viên có thể:

  • Hiểu tổng quát về tổ chức hoạt động và quản lý tại công ty/doanh nghiệp.

  • Vận dụng một cách khéo léo, linh hoạt những kiến thức đã được trang bị trên lớp cùng bài học thực nghiệm tại các công ty để ứng dụng vào môi trường làm việc một cách hiệu quả.

  • Làm việc độc lập, khoa học và sáng tạo phù hợp với xu thế hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

II. Nội dung thực hiện

1. Chuẩn bị thực tập

- Đề tài tập sự nghề nghiêp (TSNN):
Sinh viên (SV) tự chọn hoặc tham vấn giảng viên hướng dẫn (GVHD)

- Phân công GVHD sinh viên thực tập- Hồ sơ thực tập:

o Giấy tiếp nhận thực tập của công ty
o Phiếu nhận xét đánh giá TSNN
o Cẩm nang hướng dẫn viết báo cáo TSNN (bằng ngoại ngữ)

2. Các mốc thời gian quan trọng

-  20/3 – 22/3/2019: SV (chỉ áp dụng cho sinh viên Trung – Anh tuyển sinh 2015)đủ điều kiện TSNN đợt 2A đăng ký môn học trên trang Hệ thống thông tin sinhviên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ thực tập tốt nghiệp.

-  01/4 – 05/4/2019: SV nộp đơn đăng ký TSNN trễ hạn trên trang hệ thống thông tin SV(https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến

-  26/4/2019: Sinh viên xem kết quả đăng ký TSNN trên trên trang webhttp://undergrad.tdtu.edu.vn và ffl.tdtu.edu.vn.

-  14/5 - 17/5/2019: SV đóng lệ phí TSNN tại phòng tài chính

-  20/5 - 24/5/2019: SV họp với GVHD

-  27/5 - 03/8/2019: SV thực hiện TSNN

-  03/6 - 08/6/2019: SV báo cáo thông tin Công ty về cho GVHD

-  10/6 - 20/6/2019: SV đăng ký tên đề tài TSNN

-  26/6 - 30/6/2019: SV đăng ký Kỹ năng thực hành chuyên môn (KNTHCM)

-  01/7 - 05/7/2019: SV khóa 18 trở về trước đang TSNN, có điểm đạt KNTHCM từHK3/2017-2018, nộp đơn chuyển điểm tại văn phòng tư vấn và hỗ trợ (P. E0001)

-  01/7-05/7/2019: SV đóng lệ phí thi KNTHCM

-  18/7 -19/7/2019: SV kiểm tra lịch thi KNTHCM Đợt 2

-  05/8 -10/8/2019: SV thi KNTHCM

-  05/8/2019: SV nộp báo cáo TSNN trên http://check.knn.tdt.edu.vn

-  07/8/2018: SV nộp báo cáo TSNN (bản cứng)

-  08/8 - 12/8/2019: GV chấm cáo TSNN

-  14/8/2019: Khoa nộp điểmTSNN về Trường

- Lưu ý:
+ Sinh viên nào cần trường giới thiệu công ty TSNN liên hệ với Khoa Ngoại ngữ (Thầy Nguyễn Ngọc Tâm: nguyenngoctam@tdtu.edu.vn) trước ngày15/4/2019 để được tư vấn, hỗ trợ. Sau thời gian này, Khoa NN không giải quyết.

III. Tiến độ thực hiện

  • 20/3/2019: Cán bộ phụ trách thực tập xây dựng kế hoạch TSNN đợt 2A.
  • 21/3 – 22/3/ 2019: Cán bộ phụ trách thực tập trình lãnh đạo Khoa ký duyệt.
  • 06/4 – 10/4/2019: Khoa họp và thông báo kế hoạch TSNN đợt 2A đến sinh viên.
  • 23/3 - 14/8/2019: Khoa thực hiện kế hoạch TSNN đợt 2A.
  • 22/8/2019: Trường thông báo kết quả TSNN đợt 2A (dự kiến).