Nhảy đến nội dung

Lịch thi môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đợt tháng 03/2019

Chào các Anh/Chị,

Khoa gửi các Anh/Chị lịch thi môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đợt tháng 03/2019

- Lịch thi theo danh sách sinh viên (tại đây).

- Lịch thi (tại đây).

Trân trọng!