Nhảy đến nội dung

Thông báo Buổi hướng dẫn tập sự nghề nghiệp đợt 1(2018-2019)

BUỔI HỌP HƯỚNG DẪN TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP ĐỢT 1 (2018-2019)

NGÀNH THƯƠNG MẠI (TIẾNG ANH, TIẾNG TRUNG)

  • Đối tượng tham dự: SV năm cuối (K19 về trước) và SV tham gia TSNN năm học 2018-2019
  • Thời gian: 17h45 - 20h, ngày Thứ Hai, 14/01/2018
  • Địa điểm: C411