Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 (Đợt 2 - tháng 12/2019)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH đợt tháng 12/2019.

Thông tin chi tiết tại: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2019-dot-2-thang-122019

Trân trọng!