Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc họp thực tập sư phạm năm 2018-2019

THÔNG BÁO V/V HỌP THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2018-2019

  • Thời gian: thứ 2, ngày 21 tháng 1 năm 2019, Ca 5 (17g45)
  • Địa điểm :  Phòng B204
  • Nội dung: Thông tin thực tập sư phạm và Thi kỹ năng thực hành chuyên môn.