Nhảy đến nội dung

Tuyển dụng viên chức, viên chức giảng dạy Khoa Ngoại ngữ

1. Viên chức

  • Số lượng: 03
  • Yêu cầu:

         - Tốt nghiệp Cử nhân loại giỏi các Trường đại học công lập trong và ngoài nước (ưu tiên cử nhân Trường đại học Tôn Đức Thắng).

         - Thành thạo tin học văn phòng.

         - Ứng viên sẽ đi học sau đại học trong vòng 01 năm kể từ khi về trường.

2. Viên chức giảng dạy

  • Số lượng: 08
  • Yêu cầu:           

          - Tốt nghiệp Thạc sĩ (TESOL) trở lên chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh.

          - Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ.

          - Thành thạo tin học văn phòng.

3. Viên chức giảng dạy

  • Số lượng: 06
  • Yêu cầu:

         - Tốt nghiệp Tiến sĩ tại các trường đại học công lập trong và ngoài nước.

         - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tiến sĩ tại các trường đại học nước ngoài có uy tín và những ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.

Hồ sơ và thủ tục tuyển dụng theo qui định chung của Trường (tham khảo link bên dưới).

https://www.tdtu.edu.vn/tuyen-dung

Trân trọng!