Nhảy đến nội dung

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành TESOL

Ngày 06/05/2021, tại phòng họp trực tuyến (Lầu 5 Thư Viện), Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành TESOL cho 02 học viên cao học như sau:

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài Tên đề tài bằng tiếng Anh CBHD Hội đồng
1 186018033 Phan Thị Hồng Thảo 17/04/1991 Thái độ của giáo viên và sinh viên đối với phần mềm giảng dạy Cambridge English Empower Presentation Tool cho sinh viên tiếng Anh không chuyên năm 2 tại Đại học Tôn Đức Thắng.   Teachers' and students' attitude toward the use of the  Cambridge English Empower Presentation Tool in teaching the 2-year non-English major students at Ton Duc Thang University. TS. Nguyễn Hoàng Tuấn
Đại học Thủ Dầu Một
1
2 186018025 Nguyễn Thị Nhật Hằng 24/10/1995 Nghiên cứu việc sử dụng các chiến lược giao tiếp nói trong giờ học nói tiếng Anh của sinh viên năm nhất chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh. A Study on the Oral Communication Strategies  Used Repoted by First-year English Major in Speaking Classes. TS. Bùi Thị Thục Quyên
Đại học Mở, HCM
2

Trân trọng.