Nhảy đến nội dung
Ảnh

Thông báo buổi "Tập huấn Kỹ năng phỏng vấn với Doanh nghiệp Đa quốc gia bằng tiếng Anh cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ"

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức Thắng hoàn thiện một số kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu sau khi tốt nghiệp, và nâng cao cơ hội kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên, nay Khoa Ngoại ngữ tổ chức buổi nói chuyện (TALKSHOW) với doanh nghiệp bằng tiếng Anh cho sinh viên của Khoa.

  • Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

Thời gian: 9h sáng chủ nhật 19/ 12/ 2021
Địa điểm: Online qua phân mềm Zoom (SẼ GỞI TRƯỚC NGÀY DIỄN RA HOẠT ĐỘNG)
Thành phần tham dự:
Diễn giả: Minh Minh - Phó phòng Tuyển dụng và Truyền thông Doanh nghiệp
Đơn vị công tác: Avery Dennison 
Sinh viên năm 3,4 hệ TC ngành Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ 
Ngôn ngữ dùng trong buổi tập huấn : 100% tiếng Anh

  • Quyền lợi: 

Được ghi nhận tham gia hoạt động theo quy chế

  • Link đăng ký tham gia: (hạn chót đăng ký 17: 00 ngày 18/12/2021) tại đây.

avery