Nhảy đến nội dung

TB tuyển dụng nhân sự năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự giảng dạy năm 2023:

TB tuyển dụng nhân sự đợt 3/ 2023 (Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 27/11/2023)

- Chỉ tiêu: 08 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyendung GV

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 2/ 2023 (Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 18/7/2023)

- Chỉ tiêu: 09 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyen nhan su

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 1/ 2023 (Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 26/3/2023)

- Chỉ tiêu: 10 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyen nhan su

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/3/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online
  • Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009),
  • Số điện thoại: (028) 37 755 035,
  • Email: tuyendung@tdtu.edu.vn hoặc phongtchc@tdtu.edu.vn