Nhảy đến nội dung

Các hoạt động và sự kiện Khoa tháng 7/2024

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN CỦA KHOA (THÁNG 6 & 7/2024)

1. Hoạt động học thuật (online)

 • Hoạt động Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp: 15/6 – 25/7/2024
 • Hoạt động Thi từ ca phú Trung Hoa: 08/6 – 10/6/2024
 • Hoạt động Multicultural Indentiy season IV: 

          - Đợt 1 - Chủ đề “British Culture”: 15/7 - 20/7/2024
          - Đợt 2 - Chủ đề “American Culture”: 21/7 - 25/7/2024                     

2. Hoạt động phong trào, thể thao:

 • Hoạt động thể thao “FFL’s Adventure Race season IV: 29/06/2024
 • Hoạt động work shop Kỹ năng biểu diễn sân khấu: 20/6/2024        
 • Hoạt động work shop Kỹ năng thanh nhạc: 11/7/2024

3. Hoạt động tình nguyện: Chiến dịch Mùa hè xanh: 15/6 – 15/7/2024     

 • Quyên góp bản đồ Việt Nam, quả địa cầu
 • Quyên góp áo phao
 • Cây xanh
 • Phần quà tặng gia đình chính sách
 • Tập học sinh 05 ô ly, 96 trang (cá nhân đóng góp)