Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển dụng giảng viên đợt 2/ 2024

  • Số lượng: 09 Giảng viên, 04 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn
  • Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2024
  • Mô tả công việc, yêu cầu:

1. Giảng viên Tiếng Anh

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên tốt nghiệp các ngành Ngôn ngữ Anh/ Ngữ văn Anh, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh/ Sư phạm Anh.

- Yêu cầu chung: Có bằng cử nhân loại KHÁ trở lên thuộc các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh/ Ngữ văn Anh, Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh/ Sư phạm Anh. 

- Ưu tiên:

  + Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy đại học.

  + Ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.

  + Tin học văn phòng thành thạo.

2. Giảng viên Tiếng Trung

- Có trình độ Thạc sĩ trở lên tốt nghiệp các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Văn học Trung Quốc, Giáo dục Hán ngữ quốc tế, Thương mại quốc tế (có Cử nhân tiếng Trung).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy đại học.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây
  • Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009),
  • ĐT: (028) 37 755 035
  • Email: tuyendung@tdtu.edu.vn
  • Thông tin chi tiết xem tại đây.