Nhảy đến nội dung

Thông báo tuyển dụng nhân sự

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự năm 2023:

TB tuyển dụng nhân sự đợt 3/ 2023

- Chỉ tiêu: 08 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyendung GV

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 2/ 2023

- Chỉ tiêu: 09 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyen nhan su

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/7/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 1/ 2023

- Chỉ tiêu: 10 Giảng viên, 02 Giảng viên cơ hữu 2/ cố vấn

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc: 

Tuyen nhan su

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/3/2023.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự năm 2022:

TB tuyển dụng nhân sự đợt 3/ 2022

- Chỉ tiêu: 05 Giảng viên

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2022

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 2/ 2022

- Chỉ tiêu: 03 Giảng viên

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/7/2022

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

TB tuyển dụng nhân sự đợt 1/ 2022

- Chỉ tiêu: 03 Giảng viên

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/5/2022

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem tại đây

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
  • Nộp hồ sơ online
  • Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (Phòng A0009)
  • Điện thoại: (028) 37 755 035
  • Email: tuyendung@tdtu.edu.vn hoặc phongtchc@tdtu.edu.vn