Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh Chương trình 4+1

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Chương trình 4+1 cho phép sinh viên trình độ đại học của Khoa đăng ký học và tích lũy một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên môn cho người học và rút ngắn thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ;
 • Người học được bảo lưu kết quả học tập 05 năm đối với các học phần trình độ thạc sĩ đã học và có kết quả đạt yêu cầu theo quy định của Trường. Thời gian bảo lưu được tính từ thời điểm hoàn thành học phần đến ngày xét công nhận học phần vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;
 • Người học được cấp Bảng điểm tích lũy học phần đối với các học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có kết quả học tập đạt yêu cầu.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Sinh viên năm 3 (tích lũy ≥70 tín chỉ và học lực loại khá) sẽ đăng ký ghi danh và đăng ký học các học phần của chương trình thạc sĩ;
 • Sinh viên trình độ đại học đang học tại Trường từ năm 3 trở đi (so với năm tuyển sinh).
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 • Là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (theo định hướng sư phạm và thương mại) của Khoa Ngoại ngữ, được tham gia học tối đa 15 tín chỉ các học phần thuộc chương trình thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Sinh viên đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1 trên Hệ thống thông tin sinh viên (xem hướng dẫn).
 • Danh mục ngành phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (xem tại đây)
THỜI KHÓA BIỂU
 • Buổi tối trong tuần, Thứ 7 (Không trùng lịch học đại học).
 • Lịch năm học (tại đây);
 • Thời khóa biểu (tại đây). Các môn của Khoa Ngoại ngữ sẽ có mã môn học bắt đầu bằng FL701…
HỌC BỔNG - HỌC PHÍ
 • Học bổng: (tại đây)
 • Học phí năm học 2021-2022:
  • Học phần chung: 510.000đ/tín chỉ (chưa áp dụng chính sách học bổng);
  • Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành: tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành. Mức học phí toàn khóa đào tạo trình độ thạc sĩ tham khảo tại đây
CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH 4+1

GIAI ĐOẠN 1: GIAI ĐOẠN SINH VIÊN

GIAI ĐOẠN 2: SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Xem chi tiết các giai đoạn tại đây.

BIỂU MẪU LIÊN QUAN