Nhảy đến nội dung

KNN họp Hội đồng thẩm định CTĐT Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chiều ngày 12/04/2018 tại phòng họp A101, KNN đã tiến hành họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành "Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh".

Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng: PGS–TS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Khoa tiếng Anh trường Đại học sư phạm TP HCM

- Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Xuân Lan, trưởng bộ môn tiếng Anh không chuyên trường Đại học Mở TP.HCM

- Phản biện 2: TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng, tổ trưởng Tổ phương pháp giảng dạy tiếng Anh trường Đại học sư phạm TP.HCM

- Ủy viên hội đồng thẩm định: TS. Nguyễn Thanh Bình, tổ trưởng Tổ tiếng Anh thương mại trường Đại học sư phạm TP.HCM

- Ủy viên thư ký hội đồng thẩm định: TS. Phạm Huy Cường, phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Buổi thẩm định còn có sự tham dự của cô Nguyễn Thị Phương Chi, trợ lý Trưởng phòng Sau đại học và các cán bộ giảng viên Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tại buổi thẩm định, TS. Ngô Thị Thanh Vân, trưởng Khoa Ngoại ngữ đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên nghành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, kế hoạch giảng dạy, đề cương chi tiết các môn học, đối tượng tuyển sinh và việc xây dựng mục tiêu đào tạo bám sát với chuẩn đầu ra.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, PGS-TS. Nguyễn Thanh Tùng nhận xét chương trình đạo tạo trình độ Thạc sỹ của Khoa Ngoại ngữ được xây dựng chi tiết, công phu, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập. Theo PGS-TS. Nguyễn Thanh Tùng, để chương trình được hoàn thiện hơn, nhóm biên soạn cần cập nhật và bổ sung một số nội dung như: Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; đối tượng và phương thức tuyển sinh; cập nhật và bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với từng môn học. Các thành viên khác của Hội đồng thẩm định còn góp ý thêm một số tiêu chí cần thống nhất trong cách viết, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ tiếng Anh sao cho phù hợp.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định, có 5/5 phiếu đồng ý chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên nghành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ đạt yêu cầu.

* Các hình ảnh trong buổi làm việc:

HopHD-Dean-Thacsi-1.jpg
TS. Ngô Thị Thanh Vân, trưởng Khoa Ngoại ngữ trình bày nội dung chương trình

 

HopHD-Dean-Thacsi-2.jpg
PGS-TS. Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch Hội đồng thẩm định nhận xét về chương trình