Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Con số ấn tượng

20
Doanh nghiệp thân hữu
9
Tiến sĩ
6
Tổ bộ môn
4
Chương trình đào tạo
5
Chuyên ngành

Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Được thành lập vào năm 1998 với nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, và song ngữ Trung-Anh với thời gian chuẩn cho hệ đại học chính qui là 4 năm hoặc 4,5 năm (ngành Trung-Anh).

Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Khoa ngoại ngữ có 4 ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh chất lượng cao; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Song ngữ Trung - Anh

Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm của Khoa Ngoại ngữ.

Bộ môn

Bộ môn

Khoa Ngoại ngữ có 6 bộ môn.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên - chuyên gia - nhà khoa học là nguồn lực quan trọng của Khoa.

Câu lạc bộ

Câu lạc bộ

Khoa ngoại ngữ hiện nay có câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Trung và FFL Zone (không gian học ngoại ngữ).

Thành tích nổi bật

Thành tích nổi bật

Các thành tích nổi bật của Khoa Ngoại ngữ.

Video clip