Nhảy đến nội dung

Quốc tế hóa

Hội nghị quốc tế

Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ tại trường ĐH Tôn Đức Thắng - ICLD 2016
Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ (The First International Conference on Language Development - ICLD 2016) đã được khai mạc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Diễn giả chính của Hội nghị quốc tế ICLD 2016
Diển giả chính GS.TS. Andrew Lian đến từ Trường đại học kỹ thuật Suranaree, Nakhon Ratchasima, Thái lan

Giao lưu văn hóa quốc tế

ICF 2018, Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế
Kế hoạch tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế (ICF 2018)
Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế (International Cultural Festival - ICF 2018) do Khoa Ngoại ngữ - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/7 đến 7/7/2018.
Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế - ICF 2017
Chương trình giao lưu diễn ra với sự tham gia của hơn 40 sinh viên, giảng viên quốc tế đến từ các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Campuchia, cùng toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ.