Nhảy đến nội dung

Cựu sinh viên

 

Cựu sinh viên tiêu biểu

 Từ Chí Thành

 •  CSV khóa 2003 - 2007
 •  Chuyên ngành Tiếng Trung sư phạm
 •  GV tiếng Trung của Khoa Ngoại ngữ, TDTU

   Đặng Thị Phi Yến

  •  CSV khóa 2009 - 2013
  •  Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
  •  Phó giám đốc Ban điều hành Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan VFis, TDTU

   Trịnh Hoàng Đồng

  •  CSV khóa 2006 - 2010
  •  Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại
  •  GV tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ, TDTU

   Hoàng Lê Quốc Đạt

  •  CSV khóa 2009 - 2013
  •  Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm
  •  GV tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ, TDTU

  Đặng Nguyễn Cẩm Giang

  •  CSV khóa 2010 - 2014
  •  Chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại
  •  GV tiếng Trung của Khoa Ngoại ngữ, TDTU

   Ngô Thị Hiền

  •  CSV khóa 2009 - 2013
  •  Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm
  •  GV tiếng Anh của Trung tâm CLC, TDTU

   Lê Trung Bảo

  •  CSV khóa 2005 - 2009
  •  Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại
  •  Trợ lý giám đốc Trung tâm SDTC, TDTU

   Hoàng Khắc Huy

  •  CSV khóa 2007-2011
  •  Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm
  •  GV tiếng Anh của Trung tâm CLC, TDTU

   Trần Thị Thu Thắm

  • CSV khóa 2002 - 2006
  • Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm
  • Hiệu phó chuyên môn Trung tâm ngoại ngữ Hoa Hướng Dương

   Lư Diệu Huy

  • CSV khóa 2006 - 2010
  • Chuyên ngành Tiếng Trung - Anh
  • Sales Manager tại Công ty TNHH 4U Tours

   Nguyễn Quốc Trung

  • CSV khóa 2009 - 2013
  • Chuyên ngành Tiếng Anh
  • Giám sát DVKH–TT mua sắm Icon68 tại Cty TNHH Tập đoàn Bitexco

   Trần Thị Thanh Nga

  • CSV khóa 2006 - 2010
  • Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
  • Quản lý văn phòng kiêm trợ lý tại Văn phòng Luật Frontier Law