Nhảy đến nội dung

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Lễ ký kết MOA giữa Khoa Ngoại ngữ, Khoa KHXH & NV - TDTU với Khoa NV & KHXH - NPRU (Thái Lan)
Chiều ngày 26/09/2023, tại phòng họp A0101, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký kết thành công thoả thuận ghi nhớ (MOA) với Khoa Nhân văn & Khoa học xã hội - Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat (NPRU) Thái Lan.
Lễ ký kết MOU giữa Khoa Ngoại ngữ, TDTU và Trường Sư phạm, NVSU (Phillippines)
Sáng ngày 29/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Trường Sư Phạm thuộc Đại học Công lập Nueva Vizcaya (NVSU), Philippines đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Giao lưu quốc tế

KPS Educational Camp tại TDTU 2023
Từ ngày 23 - 27/04/2023, Khoa Ngoại ngữ - TDTU đã tổ chức hoạt động trải nghiệm ngắn ngày “KPS Educational Camp tại TDTU 2023” cho 05 sinh viên quốc tế đến từ Trường Đại học Kasetsart.
Tuần lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế - ICF 2019
Sáng ngày 11/6/2019, Khoa ngoại ngữ trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế ICF 2019 (International Cultural Festival).