Nhảy đến nội dung

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Hội thảo quốc tế về Giáo dục (ICE 2024) và Hội thảo Quốc gia về Đổi mới vì tương lai bền vững tại ĐH Silpakorn, Thái Lan
Hội thảo Quốc tế về Giáo dục lần thứ 11 (ICE 2024) và Hội thảo Quốc gia lần thứ 20 về “Đổi mới vì tương lai bền vững: Khám phá những thách thức và cơ hội trong giáo dục”, được tổ chức trực tuyến vào ngày 15/6/2024 tại Đại học Silpakorn, Thái Lan.
Lễ ký kết MOA giữa Khoa Ngoại ngữ, Khoa KHXH & NV - TDTU với Khoa NV & KHXH - NPRU (Thái Lan)
Chiều ngày 26/09/2023, tại phòng họp A0101, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký kết thành công thoả thuận ghi nhớ (MOA) với Khoa Nhân văn & Khoa học xã hội - Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat (NPRU) Thái Lan.

Giao lưu quốc tế

Buổi giao lưu văn hoá Thái Lan - Việt Nam
Chiều ngày 24/04/2024 tại phòng D0105, Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi Giao lưu văn hoá với đoàn sinh viên đến từ trường Đại học Kasetsart (Thái Lan). 
Lớp học nấu ăn của sinh viên Đại học Kasetsart (Thái Lan) tại Khoa Ngoại ngữ (TDTU)
Ngày 16/04/2024 tại FFL Zone, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức buổi Workshop dạy nấu ăn cho 06 SV quốc tế đến từ Đại học Kasetsart (KU) - Thái Lan. Đây là một trong những hoạt động trao đổi SV giữa Khoa Ngoại ngữ - TDTU và Trường Đại học Kasetsart (KU) Thái Lan.