Nhảy đến nội dung
Lễ ký kết MOA giữa Khoa Ngoại ngữ, Khoa KHXH & NV - TDTU với Khoa NV & KHXH - NPRU (Thái Lan)
Chiều ngày 26/09/2023, tại phòng họp A0101, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký kết thành công thoả thuận ghi nhớ (MOA) với Khoa Nhân văn & Khoa học xã hội - Trường Đại học Nakhon Pathom Rajabhat (NPRU) Thái Lan.
Lễ ký kết MOU giữa Khoa Ngoại ngữ, TDTU và Trường Sư phạm, NVSU (Phillippines)
Sáng ngày 29/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Trường Sư Phạm thuộc Đại học Công lập Nueva Vizcaya (NVSU), Philippines đã ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
Khoa Ngoại ngữ đã ký kết MOU với hai Trường Đại học Silpakorn và Kasetsart tại Thái Lan
Ngày 18/6 - 19/6/2023, Khoa đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Silpakorn và Trường Đại học Kasetsart.
Khoa Nghệ Thuật (Faculty of Arts) - Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan đến thăm và làm việc với Khoa Ngoại ngữ
Chiều ngày 31/01/2023 tại Phòng họp C, đại diện trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan đã đến thăm và làm việc với Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng.