Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu

Hội thảo – Tọa đàm

Khoa Ngoại ngữ tổ chức Chuỗi Workshop với chủ đề “Progressive Perspectives on the English Language Education”
Từ ngày 09/04 đến 16/04/2024, Khoa Ngoại ngữ - TDTU đã phối hợp với Trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) và Trường Đại học Nueva Vizcaya State (Philippines) tổ chức Chuỗi Workshop với chủ đề “Progressive Perspectives on the English Language Education”. 
Hội thảo chuyên đề Academic Thinking in Education
Từ ngày 11/1 đến 16/1/2024 tại phòng A0101, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề gồm 6 phiên họp về chủ đề "Academic Thinking in Education" nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu cho các giảng viên.
Chuỗi Workshop “Nghiên cứu Thực nghiệm và Nghiên cứu Khảo sát trong Giảng dạy Tiếng Anh” và “Sử dụng SPSS phân tích dữ liệu định lượng trong NCKH”
Chuỗi Workshop đã diễn ra trong hai buổi, sáng ngày 31/10/2023 tại phòng họp A0101 và chiều ngày 02/11/2023 tại phòng họp B, với sự tham dự của hơn 30 cán bộ giảng viên và gần 20 sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật

Nghiên cứu khoa học GV

Nghiên cứu khoa học GV

Nghiên cứu khoa học SV

Nghiên cứu khoa học SV