Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu

Hội thảo – Tọa đàm

Chuỗi Workshop “Nghiên cứu Thực nghiệm và Nghiên cứu Khảo sát trong Giảng dạy Tiếng Anh” và “Sử dụng SPSS phân tích dữ liệu định lượng trong NCKH”
Chuỗi Workshop đã diễn ra trong hai buổi, sáng ngày 31/10/2023 tại phòng họp A0101 và chiều ngày 02/11/2023 tại phòng họp B, với sự tham dự của hơn 30 cán bộ giảng viên và gần 20 sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
SV ngành ngôn ngữ Anh bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp
Ngày 22/8/2023 tại phòng B106, ba SV ngành ngôn ngữ Anh đã xuất sắc bảo vệ thành công KLTN, thể hiện được sự hiểu biết, tư duy phản biện sắc bén, và kỹ năng giao tiếp tốt.
11 SV Khoa Ngoại ngữ bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp
Ngày 4/7, 11/7 và 20/7/2023 tại phòng B106, 11 SV ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc của Khoa đã xuất sắc bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp.
Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật...

Bài viết công bố

Bài viết công bố

Bài viết công bố...

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học