Nhảy đến nội dung

Nghiên cứu

Hội thảo – Tọa đàm

Buổi tọa đàm “Đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp"
Nhằm chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ (16/04/1998-16/04/2018), Khoa đã tổ chức buổi Tọa đàm “Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp”.
Buổi báo cáo chuyên đề "Văn hóa Anh" của TS. Mimi Tessier
Buổi báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các giảng viên Khoa Ngoại ngữ, hai bên cùng trao đổi các vấn đề về chuyên môn và hợp tác song phương trong thời gian tới.
Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật

Sinh hoạt học thuật...

Bài viết công bố

Bài viết công bố

Bài viết công bố...

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học