Nhảy đến nội dung

Trang chủ

TIn tức - Sự kiện

ffldebating
CUỘC THI FFL DEBATING CHAMPIONSHIPS
Cuộc thi có nội dung thực tế, mang tính ứng dụng cao và đã góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên. Đây là một sân chơi cho các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, đồng thời cũng góp phần đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho người học.
𝐓𝐃𝐓𝐔 livestream | Podcast Chuyện làm sinh viên - Sắc màu tình yêu
Với sự tham gia của bạn Lý Quốc Khanh (sinh viên khóa K25, khoa Ngoại ngữ, ngành Ngôn ngữ Anh) đã đạt giải Ba cuộc thi "Thỏa sức sáng tác Rap" của trường.
Kế hoạch công tác sinh viên của Khoa tháng 01 - 03/2022
Sinh viên vui lòng theo dõi các hoạt động, sự kiện của khoa để tham gia và ghi nhận điểm rèn luyện.