Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Con số ấn tượng

44
Doanh nghiệp thân hữu
7
Tổ bộ môn
4
Chương trình đào tạo
2
Kiểm định AUN

Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Được thành lập vào năm 1998 với nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, và song ngữ Trung-Anh với thời gian chuẩn cho hệ đại học chính qui là 4 năm hoặc 4,5 năm (ngành Trung-Anh).

Nhân sự

Nhân sự

Đội ngũ giảng viên - chuyên gia - nhà khoa học là nguồn lực quan trọng của Khoa.

FFL ZONE

Không gian học ngoại ngữ