Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Con số ấn tượng

40
Doanh nghiệp thân hữu
11
Tiến sĩ
7
Tổ bộ môn
6
Chương trình đào tạo
100
Tỉ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Giới thiệu

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Giới thiệu về Khoa Ngoại Ngữ

Được thành lập vào năm 1998 với nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, và song ngữ Trung-Anh với thời gian chuẩn cho hệ đại học chính qui là 4 năm hoặc 4,5 năm (ngành Trung-Anh).

Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Khoa ngoại ngữ có 4 ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh chất lượng cao; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Song ngữ Trung - Anh

Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm của Khoa Ngoại ngữ.

Nhà Khoa học - Giảng viên

Nhà Khoa học - Giảng viên

Đội ngũ giảng viên - chuyên gia - nhà khoa học là nguồn lực quan trọng của Khoa.

Thành tích nổi bật

Thành tích nổi bật

Các thành tích nổi bật của Khoa Ngoại ngữ.

Câu lạc bộ

Câu lạc bộ

Khoa hiện có 2 câu lạc bộ: CLB tiếng Anh & CLB tiếng Trung

FFL zone

FFL zone

Không gian học ngoại ngữ

Video clip