Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh đại học chương trình tiêu chuẩn

Ngành Ngôn ngữ Anh,  mã ngành: 7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành: 7220201

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, mã ngành: 7220204

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, mã ngành: 7220204

Tuyển sinh đại học chương trình chất lượng cao

Ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành: F7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành: F7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh (học bằng tiếng Anh),  mã ngành: FA7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh (học bằng tiếng Anh), mã ngành: FA7220201

TUYỂN SINH 2023

Thông tin chi tiết tuyển sinh trên chuyên trang tuyển sinh của Đại học Tôn Đức Thắng