Nhảy đến nội dung

Quốc tế hóa

Hội nghị quốc tế

Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ tại trường ĐH Tôn Đức Thắng - ICLD 2016
Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ (The First International Conference on Language Development - ICLD 2016) đã được khai mạc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
Diễn giả chính của Hội nghị quốc tế ICLD 2016
Diển giả chính GS.TS. Andrew Lian đến từ Trường đại học kỹ thuật Suranaree, Nakhon Ratchasima, Thái lan

Giao lưu văn hóa quốc tế

Tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế-ICF 2019
Sáng ngày 11/6/2019, Khoa ngoại ngữ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức khai mạc Tuần lễ giao lưu văn hóa quốc tế 2019 (International Cultural Festival-ICF 2019).
Giao lưu văn hoá ẩm thực quốc tế (ICF 2018)
Sáng ngày 3/7/2018, tại Sảnh nhà B Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Khoa ngoại ngữ đã tổ chức Chương trình giao lưu văn hoá ẩm thực quốc tế. Đây là một trong các hoạt động chính của Lễ hội văn hoá quốc tế (ICF 2018).