Nhảy đến nội dung

Khoa Ngoại ngữ đã ký kết MOU với hai Trường Đại học Silpakorn và Kasetsart tại Thái Lan

Nhằm tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế trong học thuật, giảng dạy ngoại ngữ, nghiên cứu và đổi mới giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các trường Đại học trong khu vực, ngày 18/6 đến 19/6/2023, đoàn giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có chuyến công tác ngắn ngày tới ba trường Đại học hàng đầu tại Thái Lan: Đại học Chulalongkorn, Đại học Silpakorn và Đại học Kasetsart.

Đoàn giảng viên Khoa Ngoại ngữ đã thăm và làm việc tại Đại học Kasetsart
Đoàn giảng viên Khoa Ngoại ngữ đã thăm và làm việc tại Đại học Kasetsart.

Bên cạnh đó, Khoa Ngoại ngữ đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Khoa Giáo dục - Trường Đại học Silpakorn và Khoa Giáo dục - Trường Đại học Kasetsart.

Khoa Ngoại ngữ ký kết MOU với Khoa Giáo dục - Trường Đại học Silpakorn.
Khoa Ngoại ngữ ký kết MOU với Khoa Giáo dục - Trường Đại học Silpakorn.
Khoa Ngoại ngữ ký kết MOU với Khoa Giáo dục - Trường Đại học Kasetsart.
Khoa Ngoại ngữ ký kết MOU với Khoa Giáo dục - Trường Đại học Kasetsart.

Nội dung biên bản ghi nhớ hướng tới mục tiêu đẩy mạnh sự hợp tác phát triển học thuật, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về giảng dạy ngoại ngữ giữa giảng viên và sinh viên hai trường.