Nhảy đến nội dung

Hội thảo quốc tế về Giáo dục (ICE 2024) và Hội thảo Quốc gia về Đổi mới vì tương lai bền vững tại ĐH Silpakorn, Thái Lan

Khoa Giáo dục, Đại học Silpakorn trân trọng kính mời quý giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên và các học giả quan tâm gửi bài nghiên cứu tới Hội thảo Quốc tế về Giáo dục lần thứ 11 (ICE 2024) và Hội thảo Quốc gia lần thứ 20 về “Đổi mới Sáng tạo vì Tương lai Bền vững: Khám phá những Thách thức và Cơ hội trong Giáo dục”. Đây là một Hội thảo Trực tuyến được tổ chức ngày 15 tháng 6 năm 2024 tại Khoa Giáo dục, Đại học Silpakorn, Thái Lan.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.ice.educ.su.ac.th

ICE-2024