Nhảy đến nội dung

Doanh nghiệp đã ký kết với Khoa

CÁC DOANH NGHIỆP THÂN HỮU

Cty TNHH WESET English center

Cty OKIA (Mắt Kính) Long An

Cty TNHH BAIKAI Industry (VN)

Cty Nashtech

Avery Dennison Rbis (VN)

Cty TNHH BEST Logistics Technology (VN)

Cty TNHH Optima Power Tools (VN)

Cty TNHH công nghiệp đồng JINHONG (VN)

Cty TNHH công nghệ điện tử nghe nhìn BOE

Cty bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Isuranse

Cty TNHH Chainvalue (VN)

Cty CHENKAI tỉnh Bình Phước

JIANGSU Provincial Foreign Trade Corporation

Cty TNHH Tập Đoàn KH&CN HUADIAN Trung Quốc - Chi Nhánh TM QT

Cosco Shipping Lines (VN) Co.,Ltd

DRAGON  Logistics Co.,Ltd

Cty xây dựng Hằng Đại

Cty TNHH MTV công nghiệp DEHE (VN)

Cty TNHH Thiên Bình

Cty CP JACK (máy dệt)

Cty Media

Trung tâm Anh ngữ Nam Đô

Cty TNHH JASON FURNITURE VN (KUKA)

Trung Tâm Tân Văn

Trung tâm Anh ngữ VUS

Cty BDS Richland

LEOCH SUPER POWER (VN) Co.,Ltd (Binh Dien)

Cty SAILUN

Cty JD TAISUN Bich Lien

Cty TECHLINK

Cty Prime Glorious (Dệt Sợi, Dệt Kim mặc giày Adidas)

Cty Power Tech Center

Cty TNHH IDC FLUID CONTROL VIET NAM

Cty TONGWEI

Cty TNHH công nghệ điện tử Gaokerun Việt Nam

Cty Foodeveloper

Cty MYS packaging technology Co.,Ltd

Cty JINYU

Cty CP du lịch quốc tế Lợi Nguyên Đạt 

Todd’s Realty

Cty TNHH Polytex Far Eastern VN

S&H Business Solution Co., Ltd.

Cty TNHH Kingfa SCI & Tech (VN)

Cty Dinsen Bouyuan

Cty TNHH thời trang Fortunate (Tây Ninh)

Cty nghiên cứu thị trường TITA

Cty TNHH dệt may RISE SUN Hongkong (VN) Tây Ninh

Cty TNHH CAN Sports

Cty TNHH Kinfilm Vina (Long An)

Cty TNHH HANTEXT