Nhảy đến nội dung

Buổi báo cáo chuyên đề "Giải pháp cho E-Learning" của TS. Choy Seng Kim

Chiều ngày 15/9/2017 tại phòng họp khán đài A, TS. Choy Seng Kim và ông Bryan Tay đến từ Tập đoàn Dioworks đã báo cáo chuyên đề "Giải pháp cho E-Learning" (Presentation on E-Learning), buổi báo cáo đã thu hút rất nhiều các giảng viên Khoa Ngoại ngữ tham dự và cùng trao đổi chuyên môn.

* Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

TS.Choy-1.JPG

 

TS.Choy-2.jpg