Nhảy đến nội dung

Buổi báo cáo chuyên đề "Văn hóa Anh" của TS. Mimi Tessier

Chiều ngày 25/9/2017, TS. Mimi Tessier đến từ nước Anh, hiện đang công tác tại Trường đại học Hertfordshire (Anh Quốc) đã đến thăm Trường và báo cáo chuyên đề "Văn hóa Anh" (British Culture) cho các giảng viên Khoa Ngoại ngữ tại phòng họp B, buổi báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các giảng viên Khoa Ngoại ngữ, hai bên cùng trao đổi các vấn đề về chuyên môn và hợp tác song phương trong thời gian tới. 

* Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

Dr.Mimi-Tessier-1.jpg