Nhảy đến nội dung

Ngày hội việc làm - lần V năm 2019

Mục tiêu của hội chợ là tăng cơ hội việc làm cho sinh viên và mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các công ty.
Như một sáng kiến đột phá, hàng năm chúng tôi có kế hoạch cung cấp cho các ứng viên tham gia cũng như các ứng viên đã đăng ký trước, cơ hội việc làm bán thời gian / toàn thời gian, thực tập (đặc biệt là đối với sinh viên năm hai với thời gian thực tập hai tháng - từ tháng 6 đến tháng bảy và học sinh cuối cùng)
Chúng tôi thực sự mong đợi đám đông tham gia từ các nền tảng khác nhau như Thương mại và Giảng dạy. Trong đường dây này, chúng tôi hoan nghênh các nhà tuyển dụng và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhu cầu của các công ty về các chuyên gia lành nghề sẽ được đáp ứng. Ngoài ra, chúng tôi muốn làm phong phú thêm mối quan hệ của mình thông qua nền tảng hướng nghiệp và giao diện công nghiệp vì lợi ích của học sinh.
Cầu nối giữa Khoa và các công ty là một mắt xích quan trọng của nền giáo dục hiện đại trong thời đại hội nhập. Cơ hội cho sinh viên được thực hành cọ xát thực tế để học hỏi kỹ năng làm việc và hoàn thiện kỹ năng mềm. Cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm việc gặp gỡ với nhiều nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm ngay khi còn là sinh viên. Sinh viên có thể trò chuyện với các nhà tuyển dụng từ các công ty tham gia, tìm hiểu về cơ hội việc làm và cơ hội nghề nghiệp, và có thể có cơ hội phỏng vấn việc làm nhanh chóng tại chỗ.

/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/ngay%20hoi%20viec%20lam%20nam%202019.jpg/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/ngay%20hoi%20viec%20lam%20nam%202019_1.jpg/sites/ffl/files/FFL/Articles/2020/ngay%20hoi%20viec%20lam%20nam%202019_2.jpg

Một số hình ảnh ngày hội