Nhảy đến nội dung
Ảnh
hinhminhhoa

Hội thảo về “Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ / ngôn ngữ bổ sung (TEFL)”

Sáng ngày 06/09/2022 tại phòng họp A101, Khoa Ngoại ngữ (FFL) đã tổ chức Hội thảo “Dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ / ngôn ngữ bổ sung (TEFL)” với sự trình bày của Tiến sĩ Mzukisi Howard Kepe đến từ Đại học Fort Hare, Nam Phi. Hội thảo tập trung giới thiệu về kỹ thuật Coaching Reading theo hướng đọc tự chủ như một chiến lược hiệu quả để cải thiện kỹ năng đọc mở rộng của người học Tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đông đảo giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ (FFL).

ws
TS. Kepe đang trình bày về đề tài trong hội thảo

ws
TS. Kepe và các Thầy/Cô giảng viên và sinh viên khoa Ngoại ngữ tham gia hội thảo

WORKSHOPS-SEMINARS, 06.09.2022