Nhảy đến nội dung

Buổi tọa đàm giao lưu hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực

Với mục tiêu kết nối hợp tác với  các tổ chức, các Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của các Doanh nghiệp, chiều ngày 14/04/2023, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi tọa đàm giao lưu hợp tác với Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi tọa đàm, nhiều Doanh nghiệp và đồng thời là cựu sinh viên đã chia sẻ về quá trình học tập tại Khoa. Doanh nghiệp và Cựu sinh viên bày tỏ tin tưởng về chất lượng đào tạo của Nhà trường và đề xuất một số góp ý bổ sung chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ chương trình ngày càng cải tiến và tương thích hơn với sự phát triển của xã hội thời kỳ mới.

Cựu sinh viên chia sẻ cảm nghĩ về quá trình học tập
Cựu sinh viên chia sẻ cảm nghĩ về quá trình học tập 

Đại diện doanh nghiệp và Ban chủ nhiệm Khoa NN chụp ảnh lưu niệm
Đại diện doanh nghiệp và Ban chủ nhiệm Khoa NN chụp ảnh lưu niệm.