Nhảy đến nội dung

Cty NashTech cầu tuyển dụng vị trí Data Rater (tiếng Anh)

CÔNG TY NASH TECH TUYỂN DỤNG

Hiện tại, NashTech đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Data Rater (tiếng Anh) với thông tin như sau:

•    Số lượng headcounts: 50 bạn
•    Nội dung công việc: như file JD đính kèm
•    Địa điểm làm việc: Văn phòng NashTech HCM - 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
•    Thời gian làm việc: 7am – 4pm HOẶC 8am – 5pm (Thứ 2 – Thứ 6) + Sáng Thứ 7

Hiện ở HCM đang sắp xếp 2 tuần WFH & 2 tuần WIO và Rotate

•    Quy trình phỏng vấn:

o    HR Screening Round (Phone Screening)
o    Placement Test + Team Lead interview (cùng 1 ngày)
o    Confirmation hiring – Offering & Onboarding

•    Tên người liên hệ:

o    Trần Yến Nhi – Chuyên viên tuyển dụng: nhi.tranyen1@nashtechglobal.com
o    Lê Ngọc Ngân Hà – Chuyên viên tuyển dụng: ha.lengocngan@nashtech.com; SĐT: 0906 722 365