Nhảy đến nội dung

Lễ ký kết MOU giữa Khoa Ngoại ngữ - TDTU và Cty Avery Dennison, Cty JinYu, Cty Hantex

Với mục tiêu kết nối hợp tác với  các tổ chức, các Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của các Doanh nghiệp, chiều ngày 14/04/2023, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức lễ ký kết MOU ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với Công ty Avery Dennison, Công ty JinYu, Công ty Hantex.

Lễ ký kết MOU giữa Khoa Ngoại ngữ và Cty Avery Dennison, Cty JinYu, Cty Hantex.
Lễ ký kết MOU giữa Khoa Ngoại ngữ - TDTU và Cty Avery Dennison, Cty JinYu, Cty Hantex.